724Haberciniz

Piyasadan haberler

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda, bağlı ortaklığı Avod Madencilik hisse alım bedelinde düzenlemeye gitti. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan …

Piyasadan haberler
  • Gündem
  • 27 Ocak 2022 04:39
  • Piyasadan haberler için yorumlar kapalı
  • 219

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda, bağlı ortaklığı Avod Madencilik hisse alım bedelinde düzenlemeye gitti. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Avod Madencilik) ile ilgili bilgilendirme;2019 yılından itibaren Avod Madencilik ile ilgili raporlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmesine rağmen, istenilen sonuç gecikebilmekte ve süreç uzamaktadır. Şirketimiz ve yatırımcılarımızın, bu süreçlerden zarar görmemesi için; Sn. Nazım TORBAOĞLU ve Sn. Burak KIZAK; Avod Madencilik paylarının Şirketimize yapılan hisse devir bedelinin, 55.000.000 TL yerine, Avod Madencilik’in kayıtlı sermaye bedeli olan 180.000 TL (%90 pay) nominal bedel üzerinden devir edilmesine karar vermişlerdir. Bu durumda, Sn. Nazım TORBAOĞLU ve Sn. Burak KIZAK’ın 55.000.000 TL olan alacakları ortadan kalkacaktır. Bu duruma uygun olarak, şirketin Bağlı Ortaklık hesabı ve Ortaklara Borçlar hesabı bu tutarlarda düşürülecektir. Mali tablolarda (31.12.2021 tarihli) gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bu işlemler neticesinde, Avod Madencilik şirketine ait %90 pay 180.000 TL nominal bedel ile iktisap edilmiş olacaktır.”

Kristal Kola, Yeniköy/Balıkesir, Edremit/Balıkesir ve Sapanca/Sakarya üretim tesislerinde 25-31 Ocak tarihleri arasında üretime ara verdi. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”Şirketimizin, Yeniköy/Balıkesir, Edremit/Balıkesir ve Sapanca/Sakarya üretim tesislerinin bulunduğu bölgedeki olumsuz hava şartları, doğal gaz kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle; 25/01/2022-31/01/2022 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir. Bu süreçte, mevcut kesintilerin devamı olmaması durumunda, anılan kesintilerin, siparişlerin karşılanmasında, sevkiyat programımızda ve Şirketin gelirlerinde bir değişikliğe yol açması beklenmemektedir.”

İş Bankası ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı.İş Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamız ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı mutabakatla sonuçlandırılmıştır.” denildi.Banka’dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldığı ifade edildi. Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında %68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise %51 olarak gerçekleşti.

TDGYO…Görükle Projesi İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Gerçekleşen Tapu İşlemleri Hakkına “Bursa İli Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde devam eden konut Projemiz ile ilgili arsa malikleri ile yapılan İnşaat Sözleşmesi gereği Proje İnşaatının %50’sinin tamamlanmış olması nedeniyle projenin devam ettiği arsanın 143/252 pay oranının Şirketimize tapu devri bugün gerçekleşmiştir.”

AYDEM…Akköprü HES İhalesinin İptal Edilmesi “23.09.2021 ve 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız ile, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Akköprü HES’in özelleştirilmesi ihalesinde, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. tarafından verilen teklifin en yüksek teklif olarak gerçekleştiği ve ihale kararının Rekabet Kurulunca onaylandığı kamuya açıklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu ihalenin 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edildiği 24 Ocak 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ne tebliğ edilmiştir.”

EMNIS…Elektrik Kesintisi Hk. “Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 21.01.2022 tarihli yazısına istinaden; 25.01.2022 ve 27.01.2022 tarihlerinde yapılacak olan elektrik kesintisi nedeniyle, Şirketimizde çalışma yapılamayacaktır.Bu kesintiler nedeniyle, şirketimiz olağan iş akışında herhangi bir aksamaya neden olmayacaktır.”

GEDZA…Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San.Tic.A.Ş’de gerçekleşecek olan elektrik kesintisi hk. Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizim Taş.San.Tic.A.Ş’ye Gediz Organize sanayi Müdürlüğü tarafından iletilen yazı da 25.01.2022-28.01.2022 tarihleri arasında %80 oranında elektrik kısıtlaması yapılacağı bildirilmiştir. Belirtilen tarihler arasında bağlı ortaklığımız da %20 kapasite ile üretim yapılmaya devam edilecektir.

ATATP…ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kuruluş Başvurusu Hk. “Şirketimizin 21.01.2022 tarihli özel durum açıklamasında özetle; Şirketimizin, küresel fırsatlara açık ve şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümelerinde stratejik destek sağlanması amacıyla mevzuat hüküm ve koşullarına uygun olarak “ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi” kurulmasına ve kuruluş izni için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na başvuru yapılmasına, karar verildiği açıklanmıştı.Bu doğrultuda ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin kuruluş izni için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bugün başvuru yapılmıştır.”

KERVN…Yol pano ve reklam tabelalarının kiralanması hakkında. “Şirket bünyesinde bulunan Kervansaray Otelleri nezdinde oluşturulacak Antalya iline giriş yollarında yol panoları, Kervansaray Uludağ Oteli’ne çıkış yolundaki totem ve tabelalar, Uludağ Otelinin buklet malzemeleri ile telesiyejde kullanılacak reklam minderleri, Kervansaray City Oteldeki totem ve ledli tabelalar ayrıca, Şirketimize ait Bodrum Milas yolu Güvercinlik mevkii’ndeki taşınmaz/arazinin sınırlarını çevreleyecek şekilde oluşturulacak reklam panosu ile yine aynı yerde oluşturulacak totem ve ledli tabelalar, yine Şirketimize ait Bursa Kükürtlü mevkiindeki taşınmaz/arazilerin sınırlarını çevreleyecek şekilde oluşturulacak reklam panosu olmak üzere; söz konusu reklam alanlarının tamamı 1 (bir) yıl süreyle ve aynı şartlarla uzatma hakkı dahil olmak üzere KDV dahil 1.180.000.- EURO bedelle Kervansaray Reklamcılık ve Paz.San.Tic. A.Ş.’ne kiralanmış olup, emsallerine göre Şirket lehine ve Şirket gelir sağlayan işbu hususu Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

DGGYO…Doğuş Center Etiler (47 adet Bağımsız Bölüm) Satış Görüşmesi Hakkında “07.09.2021 tarihinde yaptığımız detaylı Özel Durum Açıklaması ile, Şirketimiz portföyünde yer alan Doğuş Center Etiler gayrimenkulünde, kiracı olarak bulunan GETİR PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş.’nin (“Getir”) talebi üzerine, tapunun İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 593 ada 53 no.lu Parselde bulunan Doğuş Center Etiler binasındaki; bağımsız bölümlerin (47 adet) tamamının satışı hususunda Getir ile görüşmelere başlandığı hususu kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.Taraflar arasında süren görüşmelerde bir mutabakata varılamamış olması nedeniyle satış görüşmeleri sonlandırılmıştır.”

HUBVC…İştirakimiz Pulpoar Bilişim Anonim Şirketi’ne Borç Verilmesi “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24.01.2022 tarihli kararı ve taraflar arasında imzalanan 24.01.2022 tarihli Borç Sermaye Karması Finansman Sözleşmesi kapsamında iştirakimiz Pulpoar Bilişim Anonim Şirketi’ne (“PulpoAr”) 12 ay vade ile 403.389,00 TL tutarında, sermayeye dönüştürülebilir borç verilmesine karar verilmiş olup, söz konusu ödeme 24.01.2022 tarihinde bugün yapılmıştır. Verilen bu borca geri ödeme gününe kadar yıllık TL mevduat faiz oranı (“Faiz Oranı”) üzerinden faiz işletilecek olup, vade tarihinden önce PulpoAr tarafından yeni yatırım alınması halinde, Şirketimiz yatırım değerlemesine bağlı olarak belli bir iskonto üzerinden, verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı karşılığı yeni pay edinme hakkına sahip olacak, PulpoAr tarafından yeni yatırım alınmaması halinde ise verilen borç tutarı ile tahakkuk edecek faiz tutarı toplamı PulpoAr tarafından Şirketimize geri ödenecektir.”

BASGZ…BOTAŞ’ın arz güvenliği amacıyla aldığı tedbirden dolayı Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin açıklamamız hk BOTAŞ’ın arz güvenliği amacıyla aldığı tedbirlerden dolayı Şirketimiz faaliyetlerinin etkilenme düzeyine ilişkin olarak yatırımcılarımızdan gelen soruların yanıtlanması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. BOTAŞ’ın arz güvenliği için ısınma amacı dışında doğal gaz kullanan ve yıllık tüketimi 300 bin metreküp üzerinde olan bazı serbest tüketicilere yönelik olarak açıkladığı kesinti önlemleri çerçevesinde, bu kapsama giren 108 müşterimize bildirimde bulunulmuştur.Dağıtım bölgemizdeki abonelerin çoğunluğunun ısınma amacıyla doğal gaz kullanması nedeniyle BOTAŞ’tan tedarik edilen doğal gaz miktarında bir azalma olmamıştır. Aksine, olumsuz hava koşulları nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz tedarik ihtiyacı artmış ve 1 Ocak – 24 Ocak 2022 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre doğal gaz tedarik miktarı %16,7 oranında yükselmiştir.

GENIL…Organize Sanayi Bölgesinde yer alan üretim tesisimizin üretimine elektrik kesintisi nedeniyle ara verilmesi. “ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 21.01.2022 Tarih ve 01/001-69 sayılı Elektrik Kesintisi Hk. konulu yazısına istinaden; 24.01.2022 – 27.01.2022 tarihleri arasında Şirketimiz üretim tesisinde çalışma yapılmayacaktır.Bu süreç şirketimiz olağan iş akışında ve satış-pazarlama faaliyetlerinde herhangi bir aksamaya ve Şirket’in gelirlerinde herhangi bir kayba neden olmayacaktır.”

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Vbet giriş - deneme bonusu veren siteler - Marlabet Giriş - Casino siteleri Tipobet Sahabet Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu siteleri SMM Panel - SMM Panel - SMM Panel - Instagram takipçi satın al - Smm Panel - Mariobet
Youtube izlenme satın al - Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - gediz elektrik kesintisi - mersin haber - bursa namaz vaktitleri - kaynak makinesi hosting - tiktok izlenme satın al - Mavi tik al - İzmir Haberleri - Pırlanta Yüzük - tercüme bürosu - reels izlenme satın al - Antalya haber -
Yedibahis - Jokerbet - Organik takipçi - güvenilir bahis siteleri - en iyi casino siteleri SMM Panel - SMM Panel - Smm Panel - Tipobet Giriş Deneme bonusu veren siteler Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet
Konya Haber - instagram organik Türk takipçi satın al - Kocaeli Haberleri - izmir son dakika - yerel seçim - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Twitter izlenme hilesi - Antalya haber - Elektronik Sigara - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 - Solgar - Konya Boşanma Avukatı - Kuzey Marmara Otoyolu Lastikçi - Ağrı haber -