Güncel Son Dakika Haberleri – 724 Haberciniz

Piyasadan haberler

TCELL… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları …

Piyasadan haberler

TCELL… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirket Eurobond’unun 95,820 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.836.633 ABD Doları’dır.

NTHOL… Şirket Net Holding A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Merit Capital Partners O.O.D. şirketi, dün Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da beş yıldızlı Otel Marinela’da casino açmak üzere sözleşme imzalamıştır. Net Holding’in, Svilengrad şehrinde bulunan Otel ve Casino Merit Grand Mosta’dan sonra Bulgaristan’da ikinci yatırımıdır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ebruli Ispartakule)’nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-5 No.lu Protokol ile 192.164.800,30 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 208.356.023,83 TL’ye yükselmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan İstanbul Başakşehir Kayabaşı Rekreasyon Alanı, Ticaret ve Bölge Parkı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi (Kuzey Yakası) kapsamında, 982 Ada 3 Parsel (Eski 888 Ada 4 Parsel) C Blok Spor Alanının kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 18.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.

EKGYO… İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre, 26.04.2022 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

EKGYO… İstanbul Hoşdere Emlak Konutları Vadi Evleri 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre, 27.04.2022 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.

TRILC… Asetilsistein etkin maddesini içeren “NAKOUT 300 mg/3 ml Enjeksiyonluk /İnfüzyonluk Çözelti” adlı ürünün ruhsat kesimi sonrasında piyasaya arzı için gerekli olan ; fiyat ve satış izni onayları alınmış ve ruhsat sonrası tüm süreçler tamamlanmıştır. Üretimi gerçekleştirilen ilgili ürün piyasaya arz edilmiştir.

EKGYO… Muğla ili, Bodrum ilçesinde yer alan muhtelif taşınmazların, toplam 1.022.744.320,60-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınması ile Şirket mülkiyetindeki İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yer alan taşınmazın 125.000.000,00-TL (KDV HARİÇ) bedel üzerinden satışına ilişkin; Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır.

ISYAT… Şirketin 18.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.586351 TL dir. 18.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

OYAYO… Şirketin 18.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.292256 TL dir. 18.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.81 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.

VKFYO… Şirketin 18.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,133826 TL’dir. 18.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

RYGYO… Şirket portföyünde bulunan Ankara İli Sincan İlçesi Yeni Cimşit Mahallesi 415 Ada 30 Parseldeki 13.847 m2’lik arsa üzerinde Oto Galericiler Çarşı/AVM’si (ticari dükkan, mağaza, sanayi dükkanı) olarak inşa edilecek 16.343,64 m’lik asma katlı 96 adet tapuları çıkmış bağımsız bölüm olarak dükkan, sanayi sitesi, Oto Galerisi inşaatı için Egemence İnşaat A.Ş. ile şirket arasında 135 günde teslim edilmek üzere 24.500.000-TL+KDV bedel ile Kaba İnşaat İşleri Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır.

TRGYO… 28.06.2013 tarihinde şirketçe yapılan KAP açıklamasında; ‘’KİPTAŞ’ın, arsa alımı, kat karşılığı sözleşmesi, vb. yöntemlerle hak sahibi ve maliki olduğu İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mahallesi, Çobançeşme Mevkiinde ekli imar durumunda gösterilen 515.977,11 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, KİPTAŞ’ın uygun göreceği ve onaylayacağı proje uyarınca, tüm masraf ve giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KİPTAŞ Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşi için gerekli ÇED raporu, jeoteknik etüt raporu, plan ve projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve İdarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümler (konut – ticaret, dini tesis, okul, Üniversite ve Sosyal Donatı Binaları) ile ortak alanlarının inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin, İmar Yolları, Rekreasyon Alanı ve Yeşil Alanlardaki imalatların yapılması, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, cins tashihlerinin yapılması, Yapı Ruhsatı, İskan Belgesi ve Kat Mülkiyeti tapularının alınması, konut, ticaret, dini tesis, okul, üniversite, sosyal donatı alanları vb. nihai alıcılar ile KİPTAŞ’a teslimi maksadıyla yapılan ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiştir.’’ ‘’İhalenin onaylanması ile birlikte, Şirketimiz ile KİPTAŞ arasında “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Usulü ile Yapılması İşine ait” sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşmeye göre; Sözleşme kapsamında inşa edilerek paylaşıma konu edilecek emsale esas 578.400 m2’lik inşaat alanının %45,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, %54,28’lik kısmı da YÜKLENİCİYE ait olacaktır. Şayet emsale esas inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ilave inşaatları taraflar aynı oranlarda paylaşacağı ifade edilmiştir.’’ ‘’Bahse konu “Kat karşılığı usulü ile İnşaat yapılması” sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel’de yer alan 43.405,61 m2 arsanın (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 hissesi şirketimizce Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralınmıştır.’’ ‘’Aynı sözleşme kapsamında, şirketimize ait yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin diğer hisseli maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait olan 1752316/4340561 hisseli tapu devri 18.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır.’’ Bugün itibariyle söz konusu parselin tamamının mülkiyeti Torunlar GYO A.Ş.’ne aittir.

EMKEL… Yönetim Kurulunun bugün (19.04.2022) yapılan toplantısında, ‘’Bilindiği üzere 28.02.2014/005 nolu Yönetim Kurulu kararı ile %100 ortağımız olan Emek-USA firması kurulmuştur. Söz konusu tarihten bugüne kadar geçen dönemde ağırlıklı olarak ABD pazarının ve bu pazardaki müşterilerinin tanınması çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu firma aracılığı ile ilgili pazara yaklaşık 5 milyon Amerikan doları üzerinde satış yapılmış; onlarca firmanın onaylı satıcı listesine girilmiştir. Emek Elektrik olarak şirketi kurarken öncelikli amacımız pazarın dinamiklerini öğrenip, pazarda yer edinebilmekti. Emek USA misyonunu başarıyla tamamlamıştır.’’ ‘’Yıllık ölçü trafosu talebi 600-700 milyon $ üzerinde olan Amerika pazarında ki Emek payını artırabilmek için ikinci faza geçilip geçilmeme konusunda, yani Amerika’da üretim tesisi kurularak “Made in USA” olunması için, çalışma yapılmasına karar verilmiştir.’’ ‘’Bu çalışma kapsamında Amerika’da ki Yüksek Gerilim Ölçü Trafosu ihtiyacının %60-70’ini kapsayan KGT üretiminin Amerika’da üretilmesi için fizibilite çalışması yapılmış ve yerel potansiyel ortaklarla görüşülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda hedef pazarın en az %20’sine ulaşabilmek için Faz 2’ye geçilmesine karar verilmiştir.’’ ‘’Gizlilik anlaşmaları çerçevesinde yapılan görüşmelerde; karşı tarafın adının kamuya açıklanmasının yapılan çalışmalar açısından sakıncalı olacağı değerlendirilmekle birlikte, konu hakkında yatırımcı kamuoyunun bilgilendirilmesini gerektirecek düzeyde somut bir düzeye gelinmiştir. Gelinen aşamada, tamamlanan fizibilite çalışması çerçevesinde üretim tesisinin yeri, ortaklık, know-how ve sermaye tutarı değerlendirilmeleri yapılmaktadır.’’ ‘’Diğer taraftan söz konusu görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanmama ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir anlaşmaya varılsa dahi yapılacak anlaşmanın şartları birtakım belirsizlikler barındırabilecektir.’’ ‘’Bu kapsamda 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında New Orleans’ta Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş ve Emek USA Inc olarak enerji sektörünün yakından takip ettiği IEEE TD&PES fuarına katılınacaktır. İlgili fuar tarihlerinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca önerilen şartların kabul edilmesi durumunda olası ortak ile İşbirliği Protokolu imzalaması, fizibilitede tanımlanmış olan varsayımların doğruluğunu yetkililer ile görüşmesi ve üretimin gerçekleştirileceği arsa/binanın ön incelemesi için Sn. Gökhan Altunaynar’ın yetkilendirilmesine ve konu hakkında yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla açıklama yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu SMM Panel
Instagram canlı yayın izlenme satın al - prefabrik ev fiyatları - Instagram canlı yayın izlenme satın al - Youtube izlenme satın al - cami halısı - Kiralık villa