Güncel Son Dakika Haberleri – 724 Haberciniz

Piyasadan haberler

ALKIM… Potasyum Sülfat Yatırımı ile ilgili olarak; Tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz …

Piyasadan haberler

ALKIM… Potasyum Sülfat Yatırımı ile ilgili olarak; Tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Global Covid – 19 Pandemisi sonucu yurt dışından beklenen bazı ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu koşullar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.

BOBET… Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mika Makyol-İçtaş-Kalyon-Astur Adi Ortaklığı arasında KirazlıHalkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yeraltı Aktarım Merkezi( Otopark) ve Depo Alan Projesi kapsamında Beton Üretim ,Tedarik ve Nakliye İşlerini içeren sözleşme imzalanmıştır. Projenin toplam 9,7 km uzunluğunda olacağı , 9 istasyon ve 1 depo alanını kapsayacağı bilinmektedir. Projenin ilk etabı kapsamında tahmini 330.000 metreküp üzerinden sözleşme yapılmış olup metreküp miktarı işin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Projenin daha sonraki etaplarına yönelik süreç ve gelişmeler olduğu takdirde bilgilendirme yapılacaktır.

EMKEL… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, 14.1. No.lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarda dönem zararı oluşmuş olup SPK ‘nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 FORMT… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile izin verilen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel kurul 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ilişkin olarak ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

FORMT… Şirketin 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun kar payı dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

GSRAY… 25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.

ITTFH, ADESE… Yönetim Kurulunun 29.07.2021 tarihli (Bugün) toplantısında; Tamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 24.005.980- TL karşılığı %80,02 oranında iştirak edilen doğrudan bağlı ortaklık İmaş Makina San. A.Ş. sermayesinde sahip olunan, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 2.200.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 35.612.516-TL bedel karşılığı bağlı ortaklık Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ ye satılmasına karar verilmiş olup; satış bedeli Adese’ye olan cari hesap borcundan mahsup edilecektir.

KONTR… Şirket, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 29.07.2021 tarihinde düzenlenen, Sözleşme kodu:TR22/19/SAGE/0003 olan “‘Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Kurulumu ile Otomasyonun Sağlanması”” İhalesine katılmış olup 4.467.000 TL+KDV tutarında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

MEGAP… Firma hakim ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan’ın firmaya iletmiş olduğu mesajıdır: Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.07.2021 tarihli yazısı ile izni alınarak yapılan 5.700.000 TL nominal değerli hisse satışının son etabı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Hisse satışından elde edilen fonun, Şirketin yatırım faaliyetleri ve işletme sermayesi harcamalarında kullanılmak üzere firma hesaplarına transferi gerçekleştirilmektedir.

PEKGY… Almanya’da kurulu iştirak Peker GYO Global GMBH, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki Solingen şehrinde yer alan 2.690 m2 büyüklüğündeki arsa alanına sahip olan ve ekspertiz değeri 2.530.000 Euro olan taşınmazın 2.400.000 Euro bedelle satın alınmasına ilişkin satıcı ANG-Investment GMBH ile sözleşme imzalamıştır.

QUAGR… Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. (“Dal-Tile”) firması ile Şirket arasında 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun süreli tedarik anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilk etapta ABD’ye yıllık 5.000.000 USD’lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında şirketin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımların tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlar hızlanarak devam edecektir. Şirketin, mevcut 2 hatta 11 milyon m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5 milyon m² kapasiteli 3 yeni üretim hattı ekleyerek 33,5 milyon m²’ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 hattın Eylül 2021’de, son hattın ise Ocak 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile birlikte, ABD’nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD’ye ürün satış ve pazarlaması için ekip kurulmuş ve 5.000 m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk aşamada yıllık yaklaşık 2,0 milyon m²’lik satışın ABD’ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD’de bulunan diğer büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmeler devam etmektedir.

SANFM… Müşterilerin artan taleplerine orantılı olarak Şirketin piyasa payı, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak amacıyla yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları nedeniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için başvuru yapılmış olup, 1.400.000,00 TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SAYAS… Şirket rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe pazarlama ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede Şirket, GRI Renewable Industries tarafından onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere göre GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye’de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin onaylı tedarikçi seçilmesiyle birlikte ilk etapta GRI Renewable Industries’in Türkiye’de yerleşik iştiraki Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’den yaklaşık 60.000 EUR tutarında bir deneme siparişi de alınmıştır. Konuyla ilgili içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulunun 7/6/2021 tarih ve 2021/44 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.

SUMAS… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtımına ilişkin verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45’i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45’i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SUMAS… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtımına ilişkin verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45’i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45’i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TSPOR… Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulüp tarafından kullanılması halinde; 2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5’i ödenecektir.

VAKKO… Son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve dolayısıyla tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması söz konusu olmuştur. Bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek bandındaki gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerin artması nedenleri ile tesisde gömlek üretiminin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücü ve verimliliği artırmak amacıyla üretim tesisindeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Grup Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

medyum güvenilir bahis siteleri